Veilig sportklimaat 

Basketbal is emotie en passie. Basketbal zorgt voor vriendschap en respect. En vooral: basketbal is leuk om te doen én om naar te kijken! Venlo Sport Crusaders zet zich samen met de Nederlandse Basketball Bond (NBB), het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en sportkoepel NOC*NSF, in voor een sportomgeving waarin ieder individu zich veilig en prettig voelt en zichzelf kan zijn. Bekijk hier meer informatie bij de NBB.

 

Deze ambitie is vertaald en uitgewerkt in het programma ‘Naar een veiliger sportklimaat’ (VSK). Het doel hiervan is gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag in en rondom de sport aan te pakken. Venlo Sport Crusaders sluit zich hier graag bij aan. Zo hebben we diverse workshops van de NBB gevolgd en besteden we er in onze nieuwsbrief regelmatig aandacht aan. Een aantal zaken zijn geformaliseerd. Daarover hieronder meer.

 

Gedragsregels

Alle leden van Venlo Sport zijn lid van de Nederlandse Basketball Bond (NBB) en vallen daarmee onder het reglement seksuele intimidatie van de NBB. In dit reglement is opgenomen dat de NBB voor seksuele intimidatie aangesloten is bij Instituut Sportrechtspraak (ISR). Ook dit instituut kent een reglement waarin de gedragsregels voor begeleiders in de sport zijn opgenomen. Dat betekent dat deze gedragsregels ook voor onze leden, als lid van de NBB, gelden. Beide reglementen vind je terug op de site van de NBB.

 

Lees hier onze gedragsregels:

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Onze trainers zijn lid van de NBB. Daarmee vallen ze onderhet tuchtrecht van de bond. Al onze trainers moeten een actueel VOG overleggen.

 

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Indien nodig kunnen we als vereniging en als individuele leden gebruik maken van de vertrouwenscontactpersoon van de NBB.