Venlo Sport Crusaders in voortbestaan bedreigd 

Grote woorden, maar helaas wel waar.

Hoe kan dat nu? Financieel gezond, onze leden ballen met plezier en we kennen opnieuw een gestage groei in ledental. Wat is er aan de hand?

Venlo Sport Crusaders draait al meer dan veertig jaar op de enthousiaste inzet van vrijwilligers. Spelers die fluiten of jureren, ouders die jureren of rijden, leden die training geven en/of teams coachen, leden met specifieke verenigingstaken (wedstrijden, scheidsrechters, publiciteit, evenementen, sponsoring, etc.) en mensen die dit geweldige cluppie besturen. Op dit moment ligt vooral de invulling van de positie van die laatste groep onder druk.

 

Aftreden penningmeester en secretaris

Secretaris én penningmeester hebben aangegeven hun termijn niet meer te willen verlengen dan wel vroegtijdig af te treden. Dit gebeurt formeel tijdens onze komende Algemene Leden Vergadering (ALV) in november. Natuurlijk heeft het Dagelijks Bestuur getracht hierop te anticiperen door (ook via onze sociale media) links en rechts op zoek te gaan naar vers bloed voor deze posities. Dat heeft helaas nog niet geleid tot resultaat.

 

De tijd dringt!

Een Dagelijks Bestuur dat na de ALV is geslonken tot enkel de voorzitter biedt geen basis voor een levensvatbare vereniging. Dat kan en mag niet gebeuren! Het werk dat wij met z’n allen (en velen vóór ons) voor Venlo Sport Crusaders hebben verzet mag niet vergeefs zijn geweest. Echter de dreiging dat het doek na november valt voor Venlo Sport Crusaders is zeer wel aanwezig.

 

Laat van je horen

Ik roep daarom iedereen op om dit scenario, dit doemscenario, te voorkomen.

Ben je zelf financieel onderlegd? Ben je handig met cijfers en ben je begaan met het lot van Venlo Sport Crusaders? Meld je dan.

Ben je thuis in secretariaatstaken en heb je wellicht zin om deze ten gunste van Venlo Sport Crusaders uit te voeren? Laat het ons weten.

Voel je je niet direct geroepen om één van deze twee taken uit te voeren, maar ken je iemand die dat wellicht wel zou kunnen en willen, dan horen we dat ook graag!

 

Het is twee voor twaalf voor Venlo Sport Crusaders. Help mij en al onze vrienden en vriendinnen van de Crusaders mee ervoor te zorgen dat de klok ook na twaalf uur voor ons nog doortikt.

 

 

Met sportieve groet,

 

Randolph Keyner

Voorzitter Venlo Sport Crusaders

 

06-21205946

randolph@venlosportcrusaders.nl