Vacatures 

We hebben momenteel diverse vacatures:

Penningmeester 

 • Zorgt voor het beheer van de geldmiddelen van de vereniging.
 • Zorgt voor periodieke inning van de contributie.
 • Voert betalingen van rekeningen uit.
 • Maakt het financieel jaarverslag.
 • Maakt kascontrole mogelijk aan het einde van het verenigingsjaar.
 • Brengt verslag uit op de algemene ledenvergadering.

Secretaris 

 • Verwerkt de binnengekomen post.
 • Verzorgt officiĆ«le uitgaande stukken.
 • Voert de correspondentie met de NBB (m.u.v. de correspondentie die rechtstreeks uit de diverse commissies volgt).
 • Verzorgt de ledenadministratie.
 • Notuleert bij de bestuursvergaderingen en algemene ledenvergadering.
 • Archiveert alle verenigingszaken.

Publiciteitscommissie 

 • Maakt de nieuwsbrief van de vereniging.
 • Houdt de website en facebook bij.
 • Houdt het informatieboekje voor nieuwe leden up to date.
 • Redigeert het jaarverslag.

Heb je interesse in een van bovengenoemde functies of wil je eerst meer informatie? Neem dan contact op met ons secretariaat.