Coronamaatregelen 

Buiten de algemene richtlijnen van het RIVM en het NOC*NSF gelden de volgende regels voor sporthal Egerbos in Blerick (update 6 oktober 2020):

 

Jeugd

Jeugd (tot 18 jaar) mag gebruik maken van kleedruimten en douches (geen 1,5 meter afstand nodig).

 

Senioren

Senioren (vanaf 18 jaar) mogen gebruik maken van kleedruimten en douches. Hierbij moet rekening worden gehouden met 1,5 meter afstand. Dat betekent dat er in de praktijk slechts een beperkt aantal mensen gebruik mag maken van de kleedruimtes en douches.

 

1,5 meter afstand

Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft geen 1,5 meter afstand te worden gehouden. Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters vanaf 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.

 

Mondkapjes vanaf 13 jaar

Er geldt van overheidswege een dringend advies voor iedereen vanaf 13 jaar om mondkapjes te dragen in publieke binnenruimtes. Tijdens het sporten hoeft er geen mondkapje op, maar in de hal, kleedkamers en andere ruimtes geldt het advies wel.

 

Publiek

Voor ouders van jeugd t/m U22 die rijden naar een uitwedstrijd geldt dat ze als teambegeleiding beschouwd worden en niet als toeschouwers. Zij mogen dus in de hal aanwezig zijn. Dit geldt niet voor ouders van kinderen van de thuisverenigingen, zij mogen niet aanwezig zijn.Beperk het aantal rijdende ouders s.v.p.tot het minimaal noodzakelijke aantal.

 

Bij de trainingen zijn geen ouders/verzorgers als publiek toegestaan.

 

Toiletten

Er zijn enkele toiletten beschikbaar.

 

Kinderen met klachten

Er stond reeds in het protocol vermeld om in het geval van klachten thuis te blijven. Dit geldt nu ook voor sportende kinderen met klachten!

 

 

Kijk bij binnenkomst van de sporthal altijd eerst even op het witte infobord voor eventuele (extra) aanwijzingen, gebruik kleedkamers, etc.